درافق 1404، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل.
چشم انداز 1404
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشۀ جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

رسالت آموزشی رایمند

توسعۀ علمی تصویر شده به عنوان آیندۀ مطلوب در اسناد بالادستی کشور، از دو رکن نرم افزار و سخت افزار تشکیل می شود که علی القاعده باید نقش پشتیبان بخش تولید را ایفا کنند. یکی از مهمترین کلیدهای «معجزۀ اقتصادی» در کشورهای توسعه یافته، بسترسازی صحیح برای سرمایه گذاری عمومی و کارآفرینی در حوزۀ فناوری بوده و اصلی ترین مسئلۀ حل نشدۀ توسعۀ کشور ما نیز در طراحی بومی این بسترسازی نهفته است. بدان معنی که صنعت کشور ما، فناوری را عمدتاً یا خریداری نموده و یا با سرمایه گذاری های جزیره ای تحقیق و توسعه، کسب می کند. از آنجا که شروع فرایند توسعۀ فناوری از تکوین فناوری توسط مخترعین می باشد، در صورت عدم توانمندی این بخش در ادامۀ مسیر از تکوین ایده تا تولید محصول تجاری عملاً کل فرایند مغفول می ماند ولو اینکه سرمایۀ لازم برای توسعۀ محصول تجاری نیز موجود باشد. مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با رسالت حمایت از ایده پردازان و مخترعین در راستای هدایت آنها از ایده به محصول راه اندازی شده اند اما تجربۀ سال های گذشتۀ این مراکز نشان داد که این حمایت ها معطوف به توانمندسازی ایده پردازان نشده و عملاً پس از گذشت چند سال، شرکت های نوآور نوپا تبدیل به واحدهای بدهکار بدون محصول تجاری شده اند. از این روی، به نظر می رسد مهمترین حلقۀ مفقودۀ اتصال تکوین فناوری به تولید محصول تجاری، توانمندسازی مدیریتی واحدهای فناور می باشد. واحدهایی که در سال های اخیر مفتخر به نشان «دانش بنیان» نیز شده و با توجه به سیاست های مطرح شده از سوی نهادهای حاکمیتی، علی القاعده قرار است محور توسعه در سال های آینده تلقی شوند. توجه علمی و سیستمی به مقولۀ «توانمندسازی» شرکت های دانش بنیان، احتمال دچار شدن شعار «اقتصاد دانش بنیان، محور توسعه» به سرانجام شعارهای قبلی مبنی بر محور توسعه بودن کشاورزی یا صنعت را کاهش خواهد داد.

بر این اساس، شرکت آفرینش رویش رایمند با اتکا به تجربیات مدیران و کارشناسان خود در حوزۀ تجاری سازی اختراعات و ایده های فناورانه، آموزش هایی را با هدف توانمندسازی واحدهای دانش بنیان و مخترعین طراحی نموده که همگی بر اساس نیازهای این گروه بوده و به فراخور موقعیت آنها در دورۀ عمر شرکت، فناوری و محصول و نیز وضعیت بازار و حجم تقاضا سفارش سازی می شود. این دروه ها به دو دستۀ کلی زیر تقسیم می شوند:

1- دوره های تجاری سازی

    1-1 دوره های مدیریتی

    1-2 دوره های حقوقی

2- دوره های فنی